Fagerlid | Öppna förskolan


Lokaler: 9 poäng
Mycket rymligt med stora springytor. Bra uppsikt över barnen.

Öppettider:
4 poäng
10-12, måndag till torsdag är inte alls bra.

Leksaker: 7 poäng
Inget större utbud, men de som finns uppskattas av barnen.

Personal: 8 poäng
Mycket trevlig personal, men lite mer intresse för barnen saknas för toppbetyg.

Fika och mat: 9 poäng
Väldigt bra kak- och teutbud.

Summa: 37 av 50

>> Mer information

0 kommentarer:

Skicka en kommentar