Fagersjö | Öppna förskolan


Lokaler: 8 poäng
Fina och fräscha lokaler med plats för många barn. Finns även fler rum som kan öppnas upp efter behov.

Öppettider:
5 poäng
Stänger 12:30 alla dagar utom fredagar då det är stängt.

Leksaker: 7 poäng
Bra och varierat utbud utan att sticka ut.

Personal: 9 poäng
Trevlig och bra med barn.

Fika och mat: 7 poäng
Samma som med leksakerna; har det som kan förväntas men inte mer.

Summa: 36 av 50>> Mer information

0 kommentarer:

Skicka en kommentar